top of page

INTERESSANTE WEETJES EN MEER 

LIDGELD

Onze dansclub is aangesloten bij Danssport Vlaanderen vzw*. Wanneer u lid wordt van onze dansclub, wordt u automatisch lid van Danssport Vlaanderen en behoort u tot de grote groep van meer dan 40.000 leden. Het lidgeld hiervoor is reeds opgenomen in het lidgeld !!! 

Voordelen bij betaling lidgeld aan onze club: 
 

 • Een degelijke sportverzekering. U bent verzekerd voor:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten

  • Lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten en tiijdens de reisweg heen en terug

 • U krijgt dansles van 2 gediplomeerde dansleraars. Zo kan u zowel als leider of als volger raad vragen bij wie u wil.

 • Gepersonaliseerde lidkaart met login

 • De club biedt haar leden op gepaste tijdstippen een leuk presentje aan. Gelegenheden als Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, Pasen en Halloween gaan niet onopgemerkt voorbij.

 • In sommige gevallen geniet u ook financiële voordelen in de vorm van terugbetaling van een gedeelte of geheel het lidgeld. Hierover houden wij u ook altijd op de hoogte (zie onder).

 • Dansactiviteiten voor de recreatieve dansen (dansdag, danskampen, seniorenvakanties, ...)

 • Eventueel competitiewedstrijden voor dansers in Ballroom, Latin en/of Social-dance

 • Kortingen op verschillende dansvoorstellingen

 • Korting op tickets voor Bellewaerde, Walibi en Aqualibi* Danssport Vlaanderen vzw is een door Bloso erkende en gesubsidieerde sportfederatie. Meer info op www.danssportvlaanderen.be 
 

 


VOORDEELWEETJES 

Indien u bij onze club aansluit, kan u eventueel van financiële voordelen genieten. Nagenoeg alle ziekenfondsen voorzien minstens een tussenkomst in het lidgeld. Misschien toch eens goed je licht opsteken bij je ziekenfonds? 

Bijna alle ziekenfondsen komen tegemoet in het lidgeld van sportclubs. Klik hieronder op de naam van uw ziekenfonds voor meer informatie over de tussenkomst en de te ondernemen stappen. 

Christelijke mutualiteit
Vlaams Neutraal Ziekenfonds
Liberale mutualiteit
Onafhankelijk ziekenfonds
Partena
Socialistische mutualiteit 


De Vlaamse overheidsinstellingen doen voor hun werknemers ook een stevige duit in het zakje. Dat gaat van 50% van het lidgeld tot een maximum van 65 euro per jaar. CAVARIA 

Onze sportclub verklaart dat zij:

 

 • open staat voor diversiteit in seksuele geaardheid;

 • alle personen, ongeacht hun seksuele geaardheid, respectvol en evenwaardig behandelt en elke discriminatie terzake verwerpt;

 • ongelijke behandeling actief zal bestrijden, en leden, trainers, supporters of medewerkers die omwille van hun seksuele geaardheid worden gepest en/of gediscrimineerd, zal beschermen en opvangen op adequate wijze;

 • een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid zal verspreiden;

 • de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toepast;

 • in het reglement van inwendige orde een expliciet verbod op elke vorm van homofobie en elke andere vorm van discriminerende houding, zoals antisemitisme, seksisme, islamfobie, en van de ermee gepaard gaande symbolen zal plaatsen;

 • de toegang tot de sportactiviteiten zal weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kleren draagt;

 • waakzaam zal blijven en preventief zal optreden tegen elk teken van beginnende discriminatie;

 • de slachtoffers van homofobie en discriminatie te steunen, eventueel met bijstand van bevoegde instellingen, zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
LINKS 

 

Danssport Vlaanderen  |  www.danssportvlaanderen.be

  

Gemeente Oud-Turnhout  |  www.oud-turnhout.be

  

Cavaria  |  www.cavaria.be

  

Sport Vlaanderen  |  www.sport.vlaanderen

  

“Dancing is a perpendicular expression of a horizontal desire”

George Bernard Shaw

bottom of page